• E-post

  E-post är den tjänst som många anser vara den viktigaste tjänsten på internet, och allt fler företag kräver e-post för att du ska kunna använda deras tjänster. Du kan använda e-post både privat, i kontakt med företag och organisationer samt för tjänster från offentliga verksamheter.

 • Jämförelse mellan post och e-post

  Illustration. Fördelarna med e-post. Snabb kommunikation. Enkelt att skicka till många. Sparade sökbara konversationer. Billigt, miljövänligt och flexibelt.
 • Hur funkar en e-postadress?

  E-postadress

  Ditt användarnamn @ e-posttjänstens namn blir din unika adress, och all e-post som skickas dit går till ditt konto, likt ett telefonnummer eller en adress. Adressen kan sluta med exempelvis .se eller .com men det gör ingen skillnad.

  Illustration. En fiktiv e-postadress: namn.efternamn@epost.com.

  E-posttjänst

  De vanligaste tjänsterna för e-post är idag Gmail, Outlook och Yahoo. Genom att besöka webbsidor för de här tjänsterna kan du registrera dig och skapa en egen e-postadress som slutar på @gmail.com, @outlook.com, @hotmail.com eller @yahoo.com.

  Illustration. En fiktiv e-posttjänst: @epost.com.

  Användarnamn

  I registreringen väljer du ett unikt användarnamn som är det som hamnar framför @. Tänk på att välja ett seriöst användarnamn som du kan tänka dig att använda länge och som blir uppfattat som professionellt. Exempelvis är förnamn.efternamn vanligt, men om det är upptaget är det vanligt att lägga till en siffra eller en bokstav från ett andranamn.

  Illustration. Ett fiktivt användarnamn: namn.efternamn.
 • Tre sätt att nå sin e-post

  E-post i webbläsare

  Du kan besöka webbsidan för en e-posttjänst för att nå din e-post via antingen dator, surfplatta eller mobiltelefon.

  E-post i dator

  På de flesta datorer finns ett inbyggt program där du kan lägga till ditt e-postkonto och få upp dina e-postmeddelanden i programmet. Programmen har lite olika funktioner, men det spelar inte så stor roll vilken tjänst du använder för just din e-post.

  E-post i app

  Motsvarigheten till program i en surfplatta eller mobiltelefon kallas för app. I de flesta enheter finns en inbyggd app som heter “Mail” eller liknande, där du kan lägga till ditt e-postkonto. Många tjänster för e-post har även en egen app du kan ladda ner.

 • Sortering av e-postmeddelanden

  Olika mappar

  Alla e-postmeddelanden blir kategoriserade i mappar för ordning och reda. De här fem mapparna är de vanligaste, som vi beskriver mer detaljerat nedan.

  Illustration. Lista på olika mappar och ikoner för inkorg, utkast, utkorg, skräppost och papperkorg.

  E-post du får

  I inkorgen hamnar alla e-postmeddelanden som blir skickade till dig. De blir sorterade med det nyaste längst upp och det är enkelt att se vilka du har läst och inte.

  Illustration. Inkorg med ikon och 8 olästa meddelanden.

  E-post du börjat skriva

  Om du börjat skriva ett e-postmeddelande men inte skickat iväg det blir det sparat som ett utkast. Det gör att du kan fortsätta med ditt e-postmeddelande vid ett annat tillfälle.

  Illustration. Utkast med ikon och 2 påbörjade meddelanden.

  E-post på väg att skickas

  När du skickar ett e-postmeddelande hamnar det i utkorgen innan det gått iväg. Ibland kan det bli fördröjning om du exempelvis saknar uppkoppling till internet.

  Illustration. Utkorg med ikon och 1 meddelande på väg att skickas.

  E-post som blivit skräppost

  För att sortera ut e-postmeddelanden som verkar oseriösa eller som kan vara försök till bedrägeri finns mappen skräppost. Ibland kan även viktiga e-postmeddelanden hamna där så det kan vara bra att gå igenom skräpposten regelbundet.

  Illustration. Skräppost med ikon och 29 olästa meddelanden.

  E-post du slängt

  Du kan ta bort och rensa e-postmeddelanden. De hamnar då i papperskorgen. Det vanligaste är att de ligger i papperskorgen en begränsad period innan de försvinner helt, för att du ska ha en chans att ångra dig.

  Illustration. Papperskorg med ikon och 129 slängda meddelanden.
 • Olika delar av ett e-postmeddelande

  En konversation

  En av de stora fördelarna med e-post är att du enkelt kan följa en konversation. Under eller över det senaste e-postmeddelandet ligger ofta föregående meddelanden som tillhör samma ämne och avsändare/mottagare.

  Illustration. En fiktiv e-postkonversation bestående av tre e-postmeddelanden.

  Avsändare och mottagare

  Högst upp i e-postmeddelandets sidhuvud ser du ofta avsändare med namn som du kan klicka på för att se avsändarens e-postadress. Under det kan du även se mottagarens namn och avsändarens ämne för meddelandet. Varje e-postmeddelande innehåller också datum och klockslag när det kom in.

  Illustration. Ett e-postmeddelandes sidhuvud med avsändare, mottagare och ämne.

  Innehåll

  I själva innehållsytan för e-postmeddelandet hittar du avsändarens textmeddelande. Det kan innehålla text och länkar och kan även formateras med exempelvis fetmarkering, rubriker och punktlistor.

  Illustration. Ett fiktivt e-postmeddelande med text.

  Bilagor

  Bilder, dokument och liknande som blir skickat med ett e-postmeddelande kallas för bilagor. Ofta markeras det i form av en mindre symbol i meddelandet, till exempel ett gem. Den faktiska bilagan ligger ofta längst ner i meddelandet, där du kan klicka på filen för att öppna den.

  Illustration. Ett fiktivt e-postmeddelande med bilagor.
 • Svara på ett e-postmeddelande

  Intill varje e-postmeddelande du får finns tre val.

  Svara

  Använder du för att skriva tillbaka till en (1) person, den som är avsändare av meddelandet.

  Svara alla

  Använder du för att skriva tillbaka till både avsändare och alla personer som fick meddelandet, det vill säga flera personer på samma gång.

  Vidarebefordra

  Använder du för att skicka vidare e-postmeddelandet du fått till en annan person än den som är avsändare.

  Skicka ett nytt e-postmeddelande

  Skapa

  Till skillnad från när du svarar på ett e-postmeddelande måste du fylla i lite mer information när du skapar ett helt nytt meddelande.

  Illustration. Fiktiv knapp för att skapa ett nytt e-postmeddelande.

  Till

  I fältet till, to eller mottagare skriver du e-postadressen till den eller de du vill skicka meddelandet till.

  Illustration. Fiktivt fält för att skriva mottagare i ett e-postmeddelande.

  Kopia

  I fältet kopia eller cc skriver du e-postadressen till den eller de du vill ska få meddelandet, men som inte är direkta mottagare, exempelvis om du vill att någon annan ska kunna ta del av konversationen. Fältet dold kopia använder du på samma sätt, men e-postadresser i det fältet blir dolt för mottagaren.

  Illustration. Fiktiva fält för kopia och dold kopia i ett e-postmeddelande.

  Ämne/rubrik

  I fältet för ämne skriver du tydligt och kortfattat vad meddelandet handlar om. Det är det första mottagare ser när personen får ditt meddelande.

  Illustration. Fiktiv ämnesrad i e-postmeddelande.

  Bifoga fil

  Om du vill skicka med till exempel en bild eller ett dokument till ditt e-postmeddelande klickar du på funktionen bifoga fil. Då får du möjlighet att välja en fil som finns sparad på din enhet.

  Illustration. Fiktivt fält för att bifoga en fil i ett e-postmeddelande.