• Arbets­förmedlingen för dig som arbets­givare

    Samhället förändras utifrån digitaliseringen och så gör även Arbetsförmedlingen. Idag erbjuder myndigheten sina kunder, såväl arbetssökande som arbetsgivare, en rad olika digitala tjänster som kan vara bra att känna till.

    Du kommer nu få lära dig mer om olika digitala tjänster som Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig.